24m. Yacht Driver Licence

 Bu belge, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş olup yukarıda adı geçen kişi, özel tekneleri

deniz ve iç sularda sevk ve idare etmeye yetkilidir.


This document has been prepared in accordance with the provisions of the

Regulation on the Equipment of Private Boats and the Qualifications of the People

to Use, and the above-mentioned person is authorized to skippering Recreational

Boats not involved in Trade in Marine and İnland Waters.
Belge No/Certificate Number : A1000963887

Adı Soyadı /Name Surname : HÜSEYİN DORU

Veriliş Tarihi / Data Of Issue : 21.09.2021


Comments

Popular posts from this blog

Turkiye Olen Sayisi ve Salgin

huseyin doru